Wat is mediation?

Onafhankelijk en onpartijdig

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke en onpartijdige mediator de communicatie en onderhandelingen begeleidt.

Hierbij komen de werkelijke  belangen van alle partijen naar boven.plan-51-layout
Zij kiezen zelf (onder begeleiding van de mediator) de oplossing die aan deze belangen voldoet.

Kort gezegd gaat het om het bereiken van een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.
Een WIN-WIN situatie dus.

Mediation wordt steeds meer ingezet en steeds vaker dwingend voorgeschreven voordat een uitspraak van een rechter kan worden verkregen.

Geheimhouding

Niets van wat tijdens de mediationsessies besproken is, mag naar buiten komen. Alleen wanneer je kunt aantonen dat iets al op een andere manier openbaar is, valt dat niet onder de geheimhoudingsplicht.
Zelfs als bi2015-11-23 10.19.20j een rechtszaak de rechter iets over de inhoud van de mediation wil weten, kan dat alleen onder strikte
voorwaarden.

Als je vindt dat bepaalde onderdelen niet geheim hoeven te blijven, geef je dat tijdens de mediation aan en wordt dit schriftelijk vastgelegd en tekenen alle deelnemers voor akkoord. Pas dan is de geheimhouding opgeheven.

Voor uitleg van het mediationproces klik hier.

Contact

Geef ons je gegevens door, en wij nemen contact met je op.

contactformulier